All visited parties

Party Location
Attended
2023
Logo for Black Valley 2023
Logo for Black Valley 2023
Black Valley 2023
14th - 16th July 2023
Blaker Samfunnshus
Blaker
2022
Logo for Black Valley 2022
Logo for Black Valley 2022
Black Valley 2022
15th - 16th July 2022
Kruttverket
Oslo
2019
S19
S19
Solskogen 2019
12th - 14th July 2019
Flateby Samfunnshus
Flateby
2018
S18
S18
Solskogen 2018
13th - 15th July 2018
Flateby Samfunnshus
Flateby
2016
S16
S16
Solskogen 2016
15th - 17th July 2016
Flateby Samfunnshus
Flateby
2015
S15
S15
Solskogen 2015
10th - 12th July 2015
Flateby Samfunnshus
Flateby
2014
S14
S14
Solskogen 2014
11th - 13th July 2014
Flateby Samfunnshus
Flateby
2012
S12
S12
Solskogen 2012
13th - 15th July 2012
Kroer Vel/Kroer Samfunnshus
Ås
2010
K10
K10
Kindergarden 2010
5th - 7th November 2010
Haga Samfunnshus
Auli
Logo for The Gathering 2010
Logo for The Gathering 2010
The Gathering 2010
31st March - 4th April 2010
The Vikingship
Hamar
2009
K09
K09
Kindergarden 2009
20th - 22nd November 2009
Haga Samfunnshus
Auli
S09
S09
Solskogen 2009
17th - 19th July 2009
Kroer Vel/Kroer Samfunnshus
Ås
Logo for The Gathering 2009
Logo for The Gathering 2009
The Gathering 2009
8th - 12th April 2009
The Vikingship
Hamar
2008
S08
S08
Solskogen 2008
18th - 20th July 2008
Kroer Vel/Kroer Samfunnshus
Ås
2007
S07
S07
Solskogen 2007
20th - 22nd July 2007
Kroer Vel/Kroer Samfunnshus
Ås
2006
K06
K06
Kindergarden 2006
10th - 12th November 2006
Haga Samfunnshus
Auli
S06
S06
Solskogen 2006
21st - 23rd July 2006
Kroer Vel/Kroer Samfunnshus
Ås
2005
Logo for The Gathering 2005
Logo for The Gathering 2005
The Gathering 2005
23rd - 27th March 2005
The Vikingship
Hamar
2004
Logo for The Gathering 2004
Logo for The Gathering 2004
The Gathering 2004
7th - 11th April 2004
The Vikingship
Hamar
2003
Logo for The Gathering 2003
Logo for The Gathering 2003
The Gathering 2003
16th - 20th April 2003
The Vikingship
Hamar
2002
Logo for The Gathering 2002
Logo for The Gathering 2002
The Gathering 2002
27th - 31st March 2002
The Vikingship
Hamar
2001
Logo for The Gathering 2001
Logo for The Gathering 2001
The Gathering 2001
11th - 15th April 2001
The Vikingship
Hamar