PC, Amiga/Pegasos, ZX-Spectrum.


Results


Visitors

Going 1

nyuk


Location

State University of Nizhny Novgorod

Ashkhabadskaya Ulitsa 4
603105 Nizhnij Novgorod, Nizhegorodskaya oblast'
Russia

1


Party Series

DiHalt 2009 is a part of Dihalt.