Location

Czeladz
PolandParty Series

Silesia Party 2 is a part of Silesia.