Location

Czeladz
PolandParty Series

Silesia Party 5 is a part of Silesia.