We are happy to welcome you at Noise demoparty website! Noise is a traditional Easter Atari demoparty. This time it's going to be in the Slovak Republic (Slovakia) and is the perfect place for all Atari machines (from XL/XE, ST/E to Falcon)


Visitors

Going 1

kRadD


Location

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MASARYKOVA KOŠICE

Základná škola - zameranie na cudzie jazyky, počítačovú gramotnosť, všestranný športový rozvoj, školské stredisko záujmovej činnosti /20 krúžkov/, polyfunkčné ihrisko, detské ihrisko, zelená telocvičňa v prírode, posilňovňa, ŠKD, školská jedáleň, počas prázdnin denný tábor od 8.00 do 16.00 /2 týž...

Masarykova 19/A
040 01 Košice, Košický kraj
Slovakia Slovakia

                  » Party place is a school building.«
                      3
                  » Party place is a school building.«
                      Photo from Foursquare (uncredited)

Loading...

Entrance Fee

€15.00 Regular

€7.00 Single Day